Nuovo Klinik Vaksinasyon Samdi 17

Komisyon Konsèy Sante Brockton te abilite yon NOUVO KLINIK VAKSINASYON nan SHAW'S CENTER Samdi 17 Avril la soti 9:00 am-1:00pm.
Pou enskri resevwa vaksen an ou ka rele Konsèy sou Aje nan (508) - 580 - 7811.  Pou asistans plizyè lang lè w pran yon randevou, rele Biwo Majistra a nan (508) - 580 - 7123.

Olye pou yo Vaksen Janssen Johnson & Johnson la (ki te tanporèman pran yon poz nan kèk jou ki sot pase yo) piki ke yo te administre yo pral vaksen Pzifer la. Klike la a pou li yon atik angle sou arè a nan itilize nan Johnson & Johnson nan Vaksen Janssen. 


Èske w gen dout sou kalifikasyon ou? 

Ou ka chèche konnen si ou kalifye pou vaksinasyon an vizite paj ofisyèl Massachusetts (an angle), epi ou ka li tou sou li an kreyòl ayisyen nan pòs nou an.

Comments

Popular posts from this blog

VACINA COVID-19

WHO WE ARE

New Vaccination Clinic on Saturday 17th