VAKSEN COVID-19

Bezwen enfòmasyon sou vaksen COVID-19 la? Gade pa gen plis. Inisyativ Sekirite Travayè Brockton mete ansanm bwochi sa a pou eksplike tout sa ou bezwen konnen sou li. 

Si ou gen nenpòt kesyon ou vle poze nan Brockton Workers Alliance, tanpri pa ezite kontakte nou
Comments

Popular posts from this blog

WHO WE ARE

VACINA COVID-19

New Vaccination Clinic on Saturday 17th