Klinik Vaksinasyon Samdi 24

Menm jan yo te fè semèn pase a Komisyon Konsèy Sante Brockton te abilite yon KLINIK VAKSINASYON nan SHAW'S CENTER Samdi 24 Avril ki soti nan 9:00 am-1:00pm.

Sitiyasyon an ak vaksen Johnson lan ak Johnson lan pa chanje epi poz la rete. Kontinwe, piki a ke yo te administre jou sa a pral vaksen Pfizer la.

Sepandan, ak kontrèman ak semèn pase a, kounye a pa gen okenn kritè elijibilite ak TOUT MOUN KI GEN PLIS PASE 16 ANE KA BAY VAKSEN AN.

Pou enskri resevwa vaksen an ou ka rele Konsèy sou Granmoun Aje nan (508) - 580 - 7811.  Pou asistans plizyè lang lè w pran yon randevou, rele Biwo Majistra a nan (508) - 580 - 7123. 


¿Èske pwen vaksinasyon sa pa konvenyen pou ou?

Sa a li pòs sa a kote nou bay plis enfòmasyon sou sit vaksinasyon nan Eta Massachusetts.

Comments

Popular posts from this blog

VACINA COVID-19

WHO WE ARE

New Vaccination Clinic on Saturday 17th