Pre-enskri pou yon randevou vaksinasyon

Kòm pou jodi a, 19 avril, NENPÒT KI MOUN KI GEN PLIS PASE 16 ANE KI KALIFYE POU JWENN VAKSEN AN. Tout sa ou bezwen fè kounye a se pre-enskri lè l sèvi avèk nenpòt nan lyen sa yo.Ki kote pou enskri pou yon randevou vaksinasyon: 

Pou jwenn yon randevou nan Shaw's Center, yon pwen vaksinasyon nan vil Brockton, klike isit la.

Sepandan, si kote sa a pa anfòm ou, gen plizyè sit vaksinasyon mas abilite nan Eta Massachusetts. Ou ka preregister pou youn nan yo, sou sit sa a.

Nan ka ni nan opsyon sa yo kostim ou, gen yon lòt posibilite. Sèvi ak zouti sa a, ou ka jwenn lòt pwen vaksinasyon ki tou pre.

 

Bezwen èd? 

Si ou pa fin sèten sou ki jan yo ranpli fòm enskripsyon an jwenn an kontak avèk nou pa voye tèks liy miltileng nou an nan (508) - 484 - 8358 oswa pa voye nou yon imèl.

Comments

Popular posts from this blog

WHO WE ARE

VACINA COVID-19

New Vaccination Clinic on Saturday 17th