Klinik Vaksinasyon Samdi 1

Menm jan yo te fè semèn pase a Komisyon Konsèy Sante Brockton te abilite yon KLINIC VAKSINAYON nan SHAW'S CENTER Samdi 1 Me ki soti nan 9:00am - 1:00pm. 

Sitiyasyon an ak vaksen Johnson lan ak Johnson lan pa chanje epi poz la rete. Kontinwe, piki a ke yo te administre jou sa a pral vaksen Pfizer la.

Kounye a pa gen okenn kritè kalifikasyon e TOUT MOUN KI GEN PLIS PASE 16 ANE KA BAY VAKSEN AN.

Pou enskri resevwa vaksen an ou ka rele Konsèy sou Granmoun Aje nan (508) - 580 - 7811.  Pou asistans plizyè lang lè w pran yon randevou, rele Biwo Majistra a nan (508) - 580 - 7123. 

Si ou bezwen nenpòt lòt èd pou enskri pou vaksen an, ou ka kontakte nou tou, Brockton Workers Alliance, atravè liy plizyè lang nou an pa voye yon tèks nan (508) - 484 - 8358. 


¿Èske pwen vaksinasyon sa pa konvenyen pou ou?

Sa a li pòs sa a kote nou bay plis enfòmasyon sou sit vaksinasyon nan Eta Massachusetts.

Comments

Popular posts from this blog

WHO WE ARE

VACINA COVID-19

New Vaccination Clinic on Saturday 17th