Nouvo Sistèm Rapó pa SMS

Isit la nan Brockton Workers Alliance nou kontan prezante yon nouvo fason yo rive jwenn nou:

Si ou kwè ke travayé yo oswa kliyan yo te ekspoze a COVID-19 nan espas travay, tanpri pa ezite, epi VOYE YON MESAJ TÈKS BAY ENKYETID OU YO NAN (508) 408-8358. Nimewo sa a opere pa Brockton Workers Alliance, epi li se yon nimewo tèks sèlman. Si ou ta prefere rele, tanpri tèks nimewo sa a epi di ke ou vle yon apèl tounen.

Objektif nou se pwoteje sante ou ak sekirite, kidonk, tanpri, asire w ke nenpòt enfòmasyon ou bay yo ap rete konplètman konfidansyèl e ke ou pa oblije bay non ou.

Depi nou vle ede otan moun ke posib, yo ka voye mesaj an Angle, Panyòl, Pòtigè ak Kreyòl Ayisyen.

Comments

Popular posts from this blog

VACINA COVID-19

WHO WE ARE

New Vaccination Clinic on Saturday 17th